Trä & metallslöjd år 6

I sexan får man ha träslöjd en termin och textilslöjd den andra, vi byter alltid slöjdart efter jullovet. 

Nu får man också terminsbetyg i ämnet för första gången (Se betygskriterierna på första sidan). 

På träslöjden får man då en säkerhetsgenomgång och under terminen så får man också en teoretisk lektion där vi övar på hur olika texter ser ut i de olika betygskraven. I sexan arbetar vi med två arbetsområden och den första är "Metallåtervinning" och den andra är "Tema kök". Parallellt med dessa uppgifter arbetar men med "Fritt val" som innebär att man själv får välja något som man vill göra. Att ha flera uppgifter (så kallade alster) igång samtidigt är bra då man kan ta fram det andra alstret vid kö eller torktid. 

Se filerna nedan för de Lokala Pedagogiska Planeringarna i sexan:
ĉ
Christian Nissen,
9 okt. 2018 07:02
ĉ
Christian Nissen,
9 okt. 2018 07:11
Comments