Trä- och metallslöjd

På Geijerskolan har man slöjd från 3:an till 6:an i 80 min/vecka. Textilslöjd och Trä- och metallslöjd är samma ämne men olika lokaler, lärare och material. Betyg i slöjd får man i 6:an och man bedöms i sju olika förmågor i nivåerna A, C och E, får man ett F så har man inte klarat ämnets kunskapskrav alls. På Geijerskolan redovisar man alla sina slöjdade alster i www.slojdportfolio.nu där varje elev har sin egen inloggning.

Här nedan kan man se de olika kunskapskraven och nivåskillnaderna i slöjd:

Förmågor

Kunskapskrav

E

C

A

 

 Formge

Eleven utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial

bidrar till att utveckla idéer

utvecklar idéer

utvecklar idéer och sådant som eleven själv sökt upp

 

Välja & Motivera

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och motiverar sina val

enkla motiveringar

utvecklade motiveringar

välutvecklade motiveringar

 

Välja & Motivera

Eleven formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt

bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

formulerar, väljer handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt

formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt

 

Formge & Framställa

Eleven kan formge och framställa enkla slöjdföremål utifrån instruktioner

enkelt och delvis genomarbetat

utvecklat och relativt väl genomarbetat

välutvecklat och väl genomarbetat

 

Framställa

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt

i huvudsak fungerande sätt

ändamålsenligt sätt

ändamålsenligt sätt

 

Analysera & Värdera

Eleven ger omdömen om sin arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet

enkla omdömen

utvecklade omdömen

välutvecklade omdömen

 

Tolka & Motivera

Eleven tolkar slöjdföremålets uttryck och för resonemang om symboler, färg, form och material.

enkla resonemang

utvecklade resonemang

välutvecklade resonemang

 


Har du frågor kring din egna kunskapsutveckling så kontakta gärna din lärare! 

Här nedan kan man se Trä- och metallslöjdens Lokala Pedagogiska Planeringar (LPP) som vi arbetar efter, klicka på det skolår du vill titta närmre på: