IKT på Geijerskolan


Juli 2017 reviderades läroplanen för grundskolan. Digital kompetens och programmering har skrivits in mer explicit.På Geijerskolan arbetar vi aktivt för att lyfta den digitala kompetensen på skolan, både elevernas och personalens. 

Vår vision
Digitala verktyg ska vara vara självklara i undervisningen och användas som ett komplement till mer traditionella verktyg. Målet är att eleverna ska känna sig bekväma med att använda sina Chromebooks i det dagliga arbetet i skolan. De ska även utveckla förmågan att hantera, analysera och värdera information. De digitala verktygen vi har ska användas som de verktyg för kreativitet som de är. 

"Digital kompetens är livskompetens"

Metoder
På Geijerskolan har samtliga elever i årskurs 1-6 personliga Chromebooks. I förskoleklassen arbetar vi med lärplattor. Dessutom har samtliga elever tillgång till Blue bots (robotar) som ett led i arbetet med att utveckla datalogiskt tänkande. 

Vi använder Googles utbildningspaket (G Suite for Education) på Geijerskolan. I Google Classrooms flöde hittar eleverna läxor, uppgifter m.m. Länkar till respektive applikation hittar ni under fliken länkar.

På Geijerskolan har vi satsat på att stärka upp med IKT-kompetens. Vi har en IKT-pedagog, förstelärare med IKT i sitt uppdrag, samt en IT-tekniker på skolan.


Tips från IKT-pedagogen


Elevarbeten


Comments