Rutiner på morgonen

skickad 17 aug. 2016 08:19 av GJGR Admin

Hej!

Vi har nu startat upp terminen i de nya fina lokalerna. Vi har upptäckt att en del av de rutiner som vi arbetat fram inte riktigt fungerar i praktiken. Våra rutiner var från början att ha mycket personal ute på skolgården mellan kl 08.00-08.15. Då vi ville ha alla elever på ett ställe, bestämde vi att alla skulle vara ute ur ett säkerhetsperspektiv. Därför ville vi inte ha elever och föräldrar inne för att lämna saker mm.

Vi har nu efter att vi startat upp upptäckt att dessa rutiner måste revideras.  Skolan kommer att vara öppen för att lämna väskor mm. Det är ok att lämna väskan och sedan gå ut och bli inskriven av en personal på skolgården.  Det ska finnas listor ute och mycket personal. Eleverna i åk 3-5 kan gå upp på andra våningen klockan 08.00 där det kommer att finnas personal på det våningsplanet också. På så sätt avlastar vi skolgården, som är begränsad under detta läsår.

Dörrarna är felprogrammerade och detta håller på att åtgärdas. Från klockan 6.15 kommer det att vara öppet i huvudingången från Västanväg och ingången på skolgården som är närmst den gamla gula tegelbyggnaden. Från klockan 7.30 ska alla dörrar vara öppna.

Vi hoppas att dessa förändringar ska leda till en tryggare och lugnare skolstart för eleverna.  

Comments