Information med anledning av misstänkt sexualbrott mot barn på grundskola

skickad 30 nov. 2015 12:31 av GJGR Admin   [ uppdaterad 30 nov. 2015 12:32 ]

Information med anledning av misstänkt sexualbrott mot barn på grundskola

En medarbetare på Geijerskolan polisanmäldes den 26 november av skolans rektor och av vårdnadshavare för misstänkt sexualbrott mot minderårig. Händelsen ska ha inträffat för ett par veckor sedan. Medarbetaren är avstängd med omedelbar verkan under polisutredningen. Måndagen den 30 november anhölls personen misstänkt för grov våldtäkt mot barn. Polisen har inlett en förundersökning där förundersökningssekretess råder. I väntan på att polisens utredning ska bli klar ligger fokus på att informera och stötta samtliga berörda.

Händelsen väcker oro och många frågor. Därför har samtliga vårdnadshavare med barn på skolan och fritidshemmet informerats kontinuerligt. Berörd familj får särskilt stöd. Psykologteam har från och med torsdagen den 26 november funnits på plats på skolan för att stötta skolans personal så att de i sin tur ska kunna finnas till för barnen och deras frågor.

På kvällen tisdagen den 1 december hålls ett möte för vårdnadshavare på berörd skola där tillfälle ges för frågor. Polis, psykolog, utbildningschef, rektor och kriscentrum kommer att finnas på plats.

         Det är viktigt att notera att medarbetaren är misstänkt men inte dömd. Vi avvaktar därför polisens utredning och gör vad vi kan för att underlätta deras arbete. Under tiden ger vi medarbetare vid skolan allt stöd och all hjälp de behöver, säger Anders Malmquist.

Comments