Information från skolledningen

skickad 11 dec. 2015 06:33 av GJGR Admin

Idag samlades hela Geijerskolan F-3 till ett fantastiskt fint luciatåg av våra treor. På kort tid ställde vi om och gjorde ett eget firande utan vårt mellanstadium detta år. Ansvariga för detta var en av våra enastående lärare, Eva Wugk, vår eminente musiklärare, Sasa Krstic, och vår oerhört musikaliske fritidspedagog – Hans Holm.

När barnen var samlade passade vi också på att presentera skolans nye biträdande rektor. Geijerskolan kommer alltså återigen ha två skolledare och i samband med att vi förbereder för att återfå mellanstadiet har vi nu genomfört denna rekrytering tillsammans med våra fackliga organisationer. Vår nye biträdande rektor heter Tony Strömstedt och kommer närmast från skolan på Ön. Tony är i botten behörig lärare och fritidspedagog och har sedan två år tillbaka varit del av Malmö stads stora ledarprogram – framtida ledare. Tony kommer tillträda sin tjänst under vårterminen 2016.

Jag vill också passa på att belysa professionalismen hos personalen på Geijerskolan. I det chocktillstånd som rådde på skolan för några veckor sedan har Geijerskolans bestående personal värnat om barnens utbildning och fullt ut fokuserat på våra åtaganden. Jag vill också i samband med detta rikta ett varmt tack till alla er vårdnadshavare som, på olika sätt, visat ert stöd och förtroende för Geijerskolans personal.

 Med vänlig hälsning,

Anna Ericsson, rektor

ĉ
GJGR Admin,
11 dec. 2015 06:33
Comments