Information från skolledningen

skickad 10 nov. 2015 05:46 av GJGR Admin   [ uppdaterad 10 nov. 2015 06:00 ]
Geijerskolan 10/11-2015

Hej!

Nu hoppas jag att ni alla hittat in på Geijerskolans nya pedagogiska webbplats. Här kommer ni att kunna hitta mer information kring vad som händer på vår skola.

Nu har jag haft förmånen att arbeta som rektor på Geijerskolan i lite mer än 3 månader och efter 100 dagar får man väl inte längre säga att man är ny på jobbet? Däremot är skolans utvecklingsarbete en ständig process som inte märks omedelbart utan först kan mätas och märkas efter tid och förankring.

Jag har varit med en kort stund på alla föräldramöten i höst och det har varit trevligt att träffa er alla. Utöver det träffar jag skolsamrådet och finns tillgänglig för er på både mail och telefon. Konkreta skolfrågor som rör ert barns skolsituation tar ni givetvis annars med era respektive klasslärare/fritidspedagoger.

Bygget med våra nya lokaler flyter på som planerat och snart kommer personalen få ta en första tjuvtitt i hus C (matsalen mm). Så småningom ska även eleverna få kika in i lokalerna. På det kommande elevrådet ska eleverna få provsitta olika elevstolar och fatta beslut om vilken eller vilka som blir bäst för oss.

Förskoleklassen är avstampet för ett framgångsrikt lärande och fritidshemmet en samverkande och viktig del i skolans verksamhet. Eftersom andelen förvärvsarbetande föräldrar är hög i vårt upptagningsarbete är skolans framgång starkt kopplat till en samlad skoldag med en röd tråd mellan skola och fritids. Samarbetet mellan skola/fritids och er där hemma är också av största vikt för oss. Med detta passar jag på att slå ett slag för vikten av att ni anmäler vistelsetid till fritids vid lov och övriga tider samt är restriktiva med att parkera längs med Filaregatan. Vi vill be er alla om att försöka parkera på Västanväg eller Vikingagatan istället. Eller ännu bättre – promenera eller cykla till skolan.

Jag vill också påpeka att det gäller en större restriktivitet för elevers ledighet. Jag har förståelse för att det kan hända saker som gör att eleven behöver vara ledig ibland men jag måste också påtala att det som står i skollagen är att elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Som vårdnadshavare ansvarar ni för att förlorat skolarbete tas igen. Under den period på vårterminen då vi gör de nationella ämnesproven i år 3 beviljas inga ledigheter. 2016 ligger tiden för NP mellan 14 mars-20 maj, alltså vecka 11-20.

Ni är alltid välkomna till skolan (både skoltid och fritidstid) för att vara med era barn en stund eller en dag. Stäm gärna av med pedagogerna innan så det är en dag som passar, att de inte skall iväg på någon utfärd eller något liknande.

Geijerskolan är redan idag en skola med hög måluppfyllelse och ett gott lärande. Nu tar vi dessutom klivet in i en mer digitaliserad värld där vårt fokus hela tiden är att vara varje elevs bästa skola. Att vi skapar förutsättningar för varje elev att komma till sin rätt. Detta gör vi genom ett kollegialt lärande och en sammanhållen skoldag.

Med vänlig hälsning

Anna Ericsson
Rektor, Geijerskolan
Comments