Fritids

På Geijerskolan arbetar vi med ålderblandade fritidshem för att eleverna ska få ett utbyte av varandra och lära av varandra oavsett ålder. På fritidshemmen Delta, Pi och Omega går elever i förskoleklassen, samt årskurs 1 och 2. På Epsilon går elever i årskurs 3-6.

Vi använder närvarosystemet Skola24-fritids på fritidshemmen på Geijerskolan. Klicka här för mer info om Skola24.
Följ länkarna nedan för veckoplaneringar och
annan info från respektive fritidshem:

För info från fritidshemmen under loven, följ länken nedan: 


Comments