Förskoleklass

Välkommen till förskoleklass på Geijerskolan!Att börja i förskoleklassen är stort för både föräldrar och barn. Välkommen till ett lärorikt år i förskoleklassen på Geijerskolan!

På Geijerskolan är förskoleklasserna indelade i sex grupper. Dessa grupper paras sedan ihop i årskurs 1 så att vi får välfungerande klasser.

Personalen i förskoleklass är:
F1: Carina Lundqvist
F2: Anton Jensen
F1/F2: Katarina KNutsson

F3: Karin Samuelsson
F4: Susanne Karlsson
F3/F4: Carina Olivera

F5: Sara Brandt
F6: Gertie Paulsson
F5/F6: Linnéa Hedlund


Underordnade sidor (6): F1 F2 F3 F4 F5 F6
Ċ
Karin Samuelsson,
21 sep. 2018 05:09
Comments