Epsilon

Vi vill hälsa alla barn och föräldrar hjärtligt välkomna till Epsilon!

Detta är en avdelning för elever i åk 3 – 6 som har sina lokaler på andra våningen. Vi har morgon- och stängfritids samt lovverksamhet som vanligt med de andra avdelningarna på första våningen.

 Ca kl 07.30 hämtar en personal upp eleverna som inte går till frukost till Epsilons egna lokaler. Där får man vara tills kl 08.00 då alla går ut till de övriga eleverna på skolgården i väntan på att skolan börjar. Man är välkommen in igen kl 08.10. Dessa tio minuter innan skolan börjar är obligatorisk utevistelse för alla elever då det blir för trångt i korridoren innan klassrumsdörrarna öppnas.

Epsilon lägger ut sin verksamhetsplanering här på Geijerskolans hemsida. Se dokumenten nedan!

 Det sitter också en planering på vår egen anslagstavla. Mycket av vår verksamhet bygger på att vara utomhus. Kläder efter väder är alltid lika viktigt!

”Hej!” är ett uppskattat ord på Epsilon. Man hälsar när man kommer och när man går. Förutom att det är artigt så hjälper det oss att veta när någon kommer eller går hem!

Klasserna slutar inte samtidigt så de ledda aktiviteterna börjar oftast först efter mellanmålet – alltså efter kl 15.00 men är sällan mer än en timme långa.

 På Epsilon har vi en kontaktperson för nästan varje klass eftersom Epsilon är en stor avdelning som innefattar många klasser och elever. Kontaktpersoner och personal som arbetar här är:

Alfa 3: Andrea Lang och Mohamad Alfredji

Beta 3: Rebecka Ryberg Skött och Jack Berggrensson

Gamma 3: Greger Lönnborg

Samtliga åk 4 – 5: Helena Hallberg

Kommunikationsskolan: Zora Jankulovska 

 

Vårt telefonnummer är 0723-876544 (här svarar vi på eftermiddag och lov).

Hjärtliga hälsningar

personalen på Epsilon

 


Ċ
Andrea Lang,
28 jan. 2019 02:48
Ċ
Andrea Lang,
31 mars 2019 23:38
Ċ
Andrea Lang,
13 juni 2019 05:16
Ċ
Andrea Lang,
24 okt. 2019 23:40
ĉ
Andrea Lang,
15 okt. 2018 00:07
Ċ
Greger Lönnborg,
23 sep. 2019 00:37
Ċ
Greger Lönnborg,
29 sep. 2019 03:57
Ċ
Greger Lönnborg,
6 okt. 2019 23:47
Ċ
Greger Lönnborg,
14 okt. 2019 00:34
Ċ
Greger Lönnborg,
20 okt. 2019 12:24
Comments