PREST

PREST - Praktiska och estetiska ämnen


Lärare i PREST-ämnena är:

Textilslöjd: Emma Boij
Trä- och metallslöjd: Christian Nissen
Idrott och hälsa: Christopher Grimberg
Musik: Sasa Krstic

Du hittar pedagogiska planeringar för PREST-ämnena under respektive sida.

Comments